Regeling vervallen per 19-03-2015

Register van gemeenschappelijke regelingen Tilburg

Geldend van 22-08-2013 t/m 18-03-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Tilburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Register van gemeenschappelijke regelingen Tilburg
Citeertitel Register van gemeenschappelijke regelingen Tilburg
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-27014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 27

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-2013 19-03-2015 Onbekend

22-08-2013

Onbekend

Nvt