Regeling vervallen per 01-01-2024

Bouwverordening

Geldend van 29-11-2018 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Bouwverordening
Citeertitel Bouwverordening gemeente Lelystad 2005 na 16e serie wijzigingen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 8 Woningwet
  2. artikel 147 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het historisch overzicht van de regeling is mogelijk niet compleet.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2018 01-07-2018 01-01-2024 Inhoudsopgave hoofdstuk 2 paragraaf 5, artikel 1.1 leden 1 en 2, artikel 1.3 leden 1 en 2, artikel 2.1.5 lid 3, artikel 2.4.1, hoofdstuk 2 paragraaf 5, artikel 9.1 lid 1, artikel 12.6 en artikel 12.7

30-10-2018

gmb-2018-245366

180013287
23-03-2017 01-01-2016 29-11-2018 artikel 2.5.5, 2.5.7, 9.1, 9.4, 9.5, bijlage 9

07-03-2017

Gemeenteblad 2017, 41273

170000655
01-04-2012 01-04-2012 01-01-2016 diverse wijzigingen i.v.m. inwerkingtreding Bouwbesluit 2012 en wijziging Woningwet

03-09-2013

Flevopost, 2-10-2013

Nr. Z12-249993
01-10-2010 01-10-2010 01-04-2012 diverse wijzigingen i.v.m. inwerkingtreding Wabo

05-10-2010

Flevopost, 27-10-2010

Nr. B10-03824