Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht 2013

Geldend van 16-05-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Papendrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht 2013
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp regeling subsidiering van activiteiten in gemeentelijk belang
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2013 nieuwe regeling

24-01-2013

Papendrechts Nieuwsblad 15-05-2013

2013/003