Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Laarbeek 2004

Geldend van 14-02-2004 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Laarbeek
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Laarbeek 2004
Citeertitel Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Laarbeek 2004
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp openbare werken
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2004 Nieuwe regeling

12-02-2004

Laarbeeker

Gemeenteblad nr. 47