Regeling vervallen per 01-01-2020

18% aanvullingsregeling bij arbeidsongeschiktheid

Geldend van 04-06-2013 t/m 31-12-2019

Intitulé

18% aanvullingsregeling bij arbeidsongeschiktheid

18% aanvullingsregeling bij arbeidsongeschiktheid

Deze aanvullingsregeling is een eigen regeling en staat los van de huidige Arbeidsvoorwaardenregeling Harderwijk.

Artikel 7:5 van de AVR gaat in op een extra uitkering bij arbeidsongeschiktheid als er sprake is van een dienstongeval.

Aan de ambtenaar die wordt ontslagen wegens volledige arbeidsongeschiktheid (artikel 8:4 van de AVR), wordt door de gemeente een aanvullende uitkering boven op het pensioen inzake de arbeidsongeschiktheid toegekend.

 • a

  De uitkering bedraagt 18% over de toegekende WIA-uitkering.

 • b

  De uitkering wordt toegekend tot het moment dat de ambtenaar de leeftijd bereikt van 65 jaar.

18% aanvullingsregeling bij arbeidsongeschiktheid

De aanvullende uitkering wordt alleen toegekend bij volledig arbeidsongeschiktheid (80-100%). Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt een ambtenaar voor zijn ‘ongeschikte’ gedeelte ontslagen en krijgt hij een WGA/WW-uitkering via de UWV. Voor dat gedeelte is hij geen ambtenaar meer van de gemeente Harderwijk. Voor het ‘geschikte’ gedeelte wordt de ambtenaar herplaatst in een andere functie en ontvangt hij een (garantie)salaris. De ambtenaar kan dan de gemeente verlaten wegens:

 • -

  eigen verzoek

 • -

  ontslag wegens functie-ongeschiktheid

 • -

  ontslag wegens arbeidsongeschiktheid

 • -

  FPU of pensioen

Als een ambtenaar voor zijn herplaatste deel ook volledig arbeidsongeschikt wordt, heeft hij recht op een 18% aanvullende uitkering over de laatste functie waarbij hij arbeidsongeschikt is geworden.