Bouwverordening gemeente Buren 2013

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Buren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Bouwverordening gemeente Buren 2013
Citeertitel Bouwverordening gemeente Buren 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8 van de Woningwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 wijziging

18-10-2022

gmb-2023-199952

Z.044674
01-06-2013 01-01-2024 Wijziging

02-04-2013

gmb-2017-186888

RV/13/00301
01-06-2013 01-06-2013 Wijziging

01-06-2013

De Stad Tiel van 15-05-2013

RV/13/00301