Regeling vervallen per 24-01-2019

Beleid Vechtsporten

Geldend van 06-06-2013 t/m 23-01-2019

Intitulé

Beleid Vechtsporten

De burgemeester van de gemeente Hoorn,

gelezen:

- het voorstel van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Team Veiligheid van d.d. 26 februari 2013 inzake het vaststellen van een beleidsregel over vechtsportevenementen ter voorkoming van ongewenste situaties rondom vechtsportevenementen

betreft

Beleidsregel Vechtsportevenementen

gelet op:

·APV Hoorn 2010 art. 2:25 lid 5 en lid 7

Overwegende dat:

 • ·

  Uit de praktijk zijn enkele voorbeelden te noemen van incidenten rondom vechtsportevenementen. In mei 2011 waren er ongeregeldheden rond een kickboksgala in Hoorn en in 2012 was er een dodelijke schietpartij bij een kickboksevenement in Veghel.

 • ·

  Uit een reportage van de politie Amsterdam/Amstelland en een analyse van het RIEC blijkt een duidelijke en zeer ongewenste vervlechting tussen de onderwereld en bovenwereld bij vechtsportevenementen.

 • ·

  Na het incident tijdens het kickboksgala in Hoorn in mei 2011 kwam de vraag naar boven of vechtsportevenementen in de regio Noord-Holland een zodanig crimineel karakter hebben dat interventies noodzakelijk zijn.

 • ·

  Het niet gaat om een algeheel verbod van vechtsportgala’s, maar om de mogelijke criminaliteit achter en in de organisatie van vechtsportgala’s tegen te gaan en malafide organisatoren niet te faciliteren.

 • ·

  Na het incident in Hoorn het initiatief is genomen om met organisatoren van dit soort evenementen, gemeenten Hoorn, Amsterdam, Oostzaan en Opmeer, en het RIEC in gesprek te gaan over te nemen maatregelen.

 • ·

  In dit besluit bepaalde categorieën vechtsportevenementen zijn aangewezen waarvoor de nieuwe maatregelen gelden.

Besluit:

Artikel 1: Aanwijzing risicocategorieën

Aanwijzing van de volgende categorieën sportwedstrijden als bedoeld in artikel 2:25 lid 7 APV:

 • 1.

  Mixed Martial Arts, ook wel genoemd gemengde vechtkunst, waaronder in ieder geval worden begrepen free fight (het vrije vechten), vale tudo (Braziliaans Mixed Martial Arts) en cage fight (kooigevecht);

 • 2.

  Kickboksen en Muay Thai (Thaiboksen) in al hun varianten.

Artikel 2: Vergunningsvoorschriften

 • 1. Transparante geldstromen

  • a.

   de organisator van het evenement dient de kopers van viptafels, de sponsoren van het evenement en het prijzengeld te registreren.

  • b.

   contante betaling van viptafels, contante betaling door sponsoren en contante betaling van het prijzengeld is niet toegestaan.

  • c.

   de organisator van het evenement dient de lijst met kopers van viptafels, de lijst van sponsoren en de lijst met hoogtes van het prijzengeld met alle bijbehorende betalingen en prijzen 1 week voor aanvang van het evenement bij de gemeente in te dienen.

  • d.

   de organisator van het evenement dient binnen 1 week na beëindiging van het evenement bij de gemeente een lijst in te dienen met de namen van de sporters die prijzengeld en/of andere bijbehorende prijzen hebben gewonnen.

 • 2. Beschikbaarheid alcohol

  • a.

   Het is niet toegestaan alcohol te verkopen en te nuttigen in de zaal waar de wedstrijd plaatsvindt.

  • b.

   De verkoop en het nuttigen van sterke drank is niet toegestaan in de accommodatie inclusief de zaal waar de wedstrijden plaatsvinden.

  • c.

   Er mag alleen zwak-alcoholische drank worden geschonken en genuttigd tijdens wedstrijden voor volwassenen buiten de zaal waar de wedstrijden plaatsvinden.

  • d.

   Het is niet toegestaan om alcohol te schenken en te nuttigen voor, tijdens en direct na jeugdwedstrijden in de accommodatie.

 • 3. Vechtsportgala’s en -wedstrijden dienen plaats te vinden onder auspiciën van een bond die erkend is door NOC*NSF.

Artikel 3: Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1.

  Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • 2.

  De officiële titel van de beleidsregel is Beleid Vechtsporten.

te bepalen dat dit besluit wordt bekendgemaakt door:

·opname in het Gemeenteblad

de gemeentebladen kunnen worden geraadpleegd:

 • °

  onder ‘Openbare Bekendmakingen’ op de website van de gemeente Hoorn;

 • °

  bij de Openbare Bibliotheek, Wisselstraat 8 in Hoorn;

 • °

  bij de leestafel in de centrale hal van het Stadhuis, Nieuwe Steen 1 in Hoorn

 • ·

  middels publicatie in Westfries Weekblad

Hoorn, 23 april 2013

De burgemeester,

Toelichting Beleidsregel Vechtsportevenementen

Artikel 1: Aanwijzing risicovolle categorieën

Mixed Martial Arts, of te wel gemengde vechtkunst, is een sport die zich richt op het combineren van technieken uit verschillende vechtsporten, zoals worstelen (grappling), judo, kickboksen, boksen en jiujitsu muay thai. Deze combinatie heeft als doel het vormen van de meest effectieve vechtsport voor een in theorie vrij gevecht. Er zijn diverse varianten van Mixed Martial Arts en verschillende organisaties, ieder met zijn eigen kenmerken en regels, waaronder free fight (het vrije gevecht), vale tudo (Braziliaans Mixed

Martial Arts) en cage fight (kooigevecht). In de APV Hoorn 2010 is opgenomen dat er voor deze categorieën een levensgedragtoets geldt. De levensgedragtoets is opgenomen om te kunnen toetsen of de organisator op grond van zijn levensgedrag in staat wordt geacht om een vechtsportevenement te organiseren.

Artikel 2: Vergunningsvoorschriften

Transparante geldstromen

De bedoeling van de voorschriften rondom transparante geldstromen is om de geldstromen meer zichtbaar te maken om het risico op witwassen en op zwart geld te beperken. In de vechtsportgala’s gaat veel geld om. Veel van dit geld dat verdiend wordt bij vechtsportgala’s gaat, al dan niet contant, om in de verkoop van viptafels. Het begrip vip staat voor very important person (zeer belangrijk persoon) en wordt gebruikt om bijzondere gasten mee aan te duiden. Tijdens kickboksgala's worden vaak in een speciale zone, tafels geplaatst, waar het reguliere publiek geen toegang tot heeft. Hier zitten personen die, tegen betaling, gebruik maken van faciliteiten (bv. alcoholische dranken) die anderen niet hebben. De geldstromen rondom viptafels zijn bijna niet zichtbaar. Uit de memorandum van de politie Amsterdam/Amstelland blijkt dat de verkoop van viptafels diverse risico-indicatoren van witwassen met zich meebrengt. Uit de evaluatie rondom de ongeregeldheden van het vechtsportgala in Hoorn van mei 2011, is ook naar voren gekomen dat de registratie van viptafels niet transparant is. In sommige gevallen werd alleen de voornaam geregistreerd in het bezoekersoverzicht die de viptafel kocht, in andere gevallen werd alleen de naam van het bedrijf geregistreerd. Ook was er onduidelijkheid of er voor de hele viptafel betaald of voor een plaats aan de viptafel betaald moest worden.

Alcohol

Het is vaak het geval dat er tijdens de vechtsportgala’s alcohol wordt geschonken. En alcoholgebruik hangt samen met onder andere agressie en geweld. Om ongewenste situaties tijdens vechtsportgala’s door gebruik van (te veel) alcohol zoveel mogelijk te voorkomen is er bij deze vergunningsvoorschriften ook een beperking vastgesteld voor het schenken van alcohol.

Erkende sportbond

Vechtsport moet op gelijk voet komen te staan als andere sporten. De stelregel moet dan ook zijn voor vechtsporten, dat je lid moet zijn van de erkende sportbond. Dit betekend dat de versplinterde vechtsportbonden moet worden verbonden en alle kicksporters en –sportscholen aangesloten zouden moeten zijn bij een erkende bond (bv. FOG), waardoor gemeenten er vanuit kunnen gaan dat voldaan wordt aan bepaalde veiligheidseisen en voorzorgsmaatregelen worden opgelegd om bepaalde risico’s te vermijden.

Doel sportbond

Sportbonden hebben als doel om de aangesloten sportverenigingen te stimuleren en ondersteuning te bieden bij de beoefening van de sport op recreatief gebied en op topsportniveau. De taken van een sportbond zijn:

 • 1.

  De organisatie van de competitie en evenementen. De sportbond stelt regels vast met betrekking tot:

  • a.

   Officials. Deze horen o.a. ter goede naam en faam bekend staan en mogen geen geld aannemen van criminele organisaties en/of criminele en/of drugs gerelateerde zaken.

  • b.

   De wedstrijdring. De wedstrijdring moet o.a. voldoen aan het niet hebben van reclame van criminele organisaties en/of drugs gerelateerde zaken.

  • c.

   De locatie van een wedstrijd. De locatie moet o.a. voldoen aan het hebben van een vergunning van de lokale overheid en de locatie mag geen eigendom zijn van criminele organisaties en/of aan drugs gerelateerde zaken.

  • d.

   Taken kaderleden rond de organisatie van een evenement. Hierbij valt te denken aan het maken van een rapportage met betrekking op de gang van zaken van het evenement en het zorg dragen aan voldoende tijd vooraf van een evenement om afspraken te maken met de promotor en organisatie voor het sportief en veilig laten verlopen van een evenement.

  • e.

   De deelnemers. De deelnemers moeten o.a. lid zijn van de sportbond en in het bezit zijn van een wedstrijdpaspoort. De deelnemers moeten zich netjes, respectvol en sportief gedragen.

  • f.

   Ter voorbereiding van een vechtsportevenement wordt er een overeenkomst ondertekend door de erkende bond en de organisator van het vechtsportevenement waarin duidelijk naar voren komt hoe het evenement wordt georganiseerd. (zie bijlage)

 • 2.

  Het ondersteunen van de aangesloten verenigingen. Dit kan gaan over algemene ondersteuning of over ondersteuning op maat en het geven van advies op het te voeren beleid. Hierbij kan het gaan over het te voeren strafmaatregelen zoals berispen, uitsluiting van deelname wedstrijden of royering voor bepaalde tijd of het gehele leven.

 • 3.

  Het bevorderen van recreanten en topsporters.

Advies leeftijdsgrens

Bij vechtsportgala’s is er sprake van geweld in de ring. Ter voorkoming dat er te jeugdig publiek naar de vechtsportgala’s komen adviseren wij het instellen van een leeftijdsgrens. Het vechtsportevenement moet uitsluitend toegankelijk zijn voor personen van 12 jaar en ouder. Deze leeftijdsgrens is conform de verhuur geweldsfilms (bv. The Warrior en The Fighter). Omdat dit een advies is en geen voorwaarde die afgedwongen kan worden, zal de volgende tekst in de aanhef van de vergunning worden opgenomen, “wij adviseren de organisator om bij vechtsportwedstrijden voor volwassenen (vanaf 18 jaar), geen bezoekers onder de 12 jaar toe te laten”.