Regeling vervallen per 19-11-2019

LANDSVERORDENING van de 13e december 2012 houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht

Geldend van 04-03-2016 t/m 18-11-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Sint Maarten
Organisatietype Koninkrijksdeel
Officiƫle naam regeling LANDSVERORDENING van de 13e december 2012 houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht
Citeertitel Wetboek van Strafrecht
Vastgesteld door regering en Staten gezamenlijk
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp strafrecht
Externe bijlagen exb-2020-11748 exb-2020-11749

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Overgangsbepalingen Invoeringslandsverordening Wetboek van Strafrecht (AB 2015, no.9) -In de artikelen waarin ingevolge de beslissing van het Constitutioneel Hof van 8 november 2013 in zaak 2013/1 de referenties aan de levenslange gevangenisstraf zijn geschrapt, worden deze referenties opnieuw ingevoegd, zoals deze voor die beslissing luidden. -Het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen wordt ingetrokken. -De artikelen 1:14, 1:17, 1:81 tot en met 1:102, treden in werking op een bij landsbesluit bepalende tijdstip. -De artikelen 1:30 tot en met 1:40 van het Wetboek van Strafrecht gelden ook voor die gevallen waarin gevangenisstraffen zijn opgelegd voordat deze landsverordening in werking is getreden.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2016 19-11-2019 correctie artikelnummers 2:235 en 2:236

17-04-2015

AB 2015, no. 9

Onbekend