Regeling vervallen per 07-12-2011

Lijsten als bedoeld in artikel 6 van de beleidsregel Ontheffingen berijden voetgangersgebied binnenstad Hoorn 2010

Geldend van 01-04-2010 t/m 06-12-2011

Intitulé

Lijsten als bedoeld in artikel 6 van de beleidsregel Ontheffingen berijden voetgangersgebied binnenstad Hoorn 2010

Corsaregistratienummer: 09.61744

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

gelet op de beleidsregel Ontheffingen berijden voetgangersgebied binnenstad Hoorn 2010,

besluit:

tot het vaststellen van

lijsten als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregel ontheffingen berijden voetgangersgebied binnenstad Hoorn 2010

1.DE "RODE" LIJST

Dit betreft die branches die niet vanwege bedrijfseconomische en/of -organisatorische redenen voor een ontheffing in aanmerking komen.

Desbetreffende branches

6525 : detailhandel in alcohol en alcoholhoudende dranken.

6526 : detailhandel in tabakswaren

6541 : detailhandel in medische en orthopedische artikelen

6542 : detailhandel in parfumerie, toilet en cosmetische artikelen

6543 : detailhandel in drogisterijartikelen.

6551 : detailhandel in herenbovenkleding.

6552 : detailhandel in damesbovenkleding.

6553 : detailhandel in dames- en herenbovenkleding.

6554 : detailhandel in baby- en kinderkleding.

6555 : detailhandel in onderkleding

6556 : detailhandel in herenmodeartikelen.

6557 : detailhandel in damesmodeartikelen en paraplu's

6558 : detailhandel in bontkleding.

6561 : detailhandel in kledingstoffen.

6562 : detailhandel in breiwol, handwerken en fournituren.

6563 : detailhandel in huishoudlinnen.

6569 : detailhandel in textielgoederen (algemeen assortiment).

6571 : detailhandel in schoeisel en schoenfournituren.

6572 : detailhandel in lederwaren en reisartikelen.

6581-6589 : detailhandel in textiel voor woninginrichting, vloerbedekking en artikelen voor woninginrichting.

6591 : detailhandel in meubelen e.d. (ex. kantoormeubelen).

6592 : detailhandel in antiek.

6593 : detailhandel in schilderijen, lijsten, platen, kunst, kunstnijverheids- en religieuze artikelen.

6594 : detailhandel in verlichtingsartikelen.

6595 : detailhandel in elektrische huishoudelijke apparaten.

6597 : detailhandel in muziek en partituren.

6598 : detailhandel in naai- en breimachines

6599 : detailhandel in wasmachines, koelkasten, haarden, fornuizen, sanitaire artikelen e.d.

6611 : detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen.

6613 : detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk.

6614 : detailhandel in souvenirs e.d.

6615 : detailhandel in verf, verfwaren en vlakglas.

6616 : detailhandel in wandbekleding.

6617 : detailhandel in huishoudelijke artikelen.

6624 : detailhandel in (brom-)fietsen

6625 : detailhandel in motorfietsen.

6641 : detailhandel in boeken, tijdschriften en kranten.

6642 : detailhandel in kantoor- en schoolartikelen.

6643 : detailhandel in kantoormachines en -meubelen.

6644 : detailhandel in postzegels en munten.

6645 : detailhandel in tweedehands en antiquarische boeken.

6651 : detailhandel in fotografische artikelen.

6654 : videotheken.

6662 : detailhandel in zaden en tuinartikelen (ex. gereedschappen).

6681 : detailhandel in speelgoederen.

6682 : detailhandel in sport- en kampeerartikelen (ex. hengelsport).

6683 : detailhandel in hengelsportartikelen.

6686 : detailhandel in zonweringsartikelen.

6811 : reparatiebedrijven schoenen en lederwaren.

6831-6832 : reparatiebedrijven (brom-)fietsen en motoren.

6841 : reparatiebedrijven uurwerken.

6851 : reparatiebedrijven goud en zilver.

6861-6862 : reparatiebedrijven elektrische gebruiksgoederen.

6871 : reparatiebedrijven voor muziekinstrumenten.

9541-9548 : bibliotheken, musea, (cultuur)bescherming e.d.

9564 : bioscopen.

9841-9844 : kappers en schoonheidsdiensten.

2.DE "GROENE" LIJST

Dit betreft die branches die wel om bedrijfseconomische en/of- organisatorische redenen voor een ontheffing in aanmerking komen.

Desbetreffende branches

Het betreft (eventueel plus reden):

6512 : detailhandel in vis- schaal en weekdieren.

(bederfelijke waar met mogelijk lange aanvoerlijnen afhankelijk van tijdstip binnenkomst schepen)

6531 : apotheken (zeer strakke en frequente bevoorrading; niet alle medicijnen zijn op voorraad leverbaar)

6710-6714 : maaltijdverstrekkende bedrijven met een bezorgdienst c.q. dineruitzending e.d.

3.DE "GRIJZE" LIJST

Dit betreft die branches die individueel beoordeeld moeten worden om te bepalen of zij wel of niet voor een ontheffing in aanmerking komen.

Kader

Van de hierna genoemde branches is het uit bedrijfseconomische en/of -organisatorische oogpunt niet zonder meer noodzakelijk dat zij buiten bevoorradingstijden bevoorraad worden, danwel goederen distribueren. Echter, in individuele situaties moet het mogelijk zijn om (eventueel incidenteel) af te wijken van de bevoorradingstijden en met een ontheffing het gebied in te rijden. Criteria een (eventueel incidentele) ontheffing zijn gelegen in:

 • a.

  aan specifieke tijdstippen gebonden logistieke handelingen die verband houden met een bepaald bedrijfsproces, waarbij geen rekening wordt gehouden met de privé-omstandigheden van de aanvrager;

 • b.

  noodzakelijke ritten die verband houden met veiligheid, hygiëne en volksgezondheid;

 • c.

  noodzakelijke ritten die verband houden met het verhelpen van storingen;

en voorts is aangetoond dat het vervoer van de goederen in één of meerdere van deze drie bijzondere gevallen:

 • d.

  niet binnen bevoorradingstijden kan plaatsvinden; en

 • e.

  niet op andere wijze dan met een motorvoertuig kan plaatsvinden; en

 • f.

  niet binnen de mogelijkheden van de incidentele ontheffing kan plaatsvinden.

In het navolgende worden desbetreffende branches belicht.

Desbetreffende branches

6511 : detailhandel in wild en gevogelte.

6513 : detailhandel in vlees en vleeswaren.

6514 : detailhandel in zuivelproducten.

6521 : detailhandel in aardappelen, groente en fruit.

6522 : detailhandel in brood (annex bakkerij).

6523 : detailhandel in koek en banket (annex bakkerij).

6524 : detailhandel in chocolade, suikerwaren en consumptie-ijs.

6527-6528 : overige detailhandel in levensmiddelen (gespecialiseerd of algemeen assortiment).

De levensmiddelenbranche verkoopt (dag-)verse artikelen. Vanwege de bederfelijkheid van die artikelen kan het noodzakelijk zijn om buiten bevoorradingstijden nog in het gebied te zijn. bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een lange aanvoerlijn, een incidenteel grote omvang van een zending, enzovoort. Deze categorie bedrijven staat bovendien onder streng toezicht van de Warenwet. Overigens vindt de bevoorrading van levensmiddelenwinkels voor het grootste deel binnen bevoorradingstijden uur plaats.

6652 : detailhandel in optische artikelen

6653 : detailhandel in uurwerken en juweliersartikelen.

Voor de juweliers verdient het aanbeveling om uit veiligheidsoverwegingen het transport van juweliersartikelen op wisselende tijdstippen mogelijk te laten zijn.

6661 : detailhandel in bloemen en planten

6663 : detailhandel in dieren en dierbenodigdheden

Vanwege de bederfelijkheid van de waar en zelfs de aanwezigheid van levende waar (dieren) kan het voorkomen dat toegang buiten bevoorradingstijden nodig is. Voor deze branches geldt weliswaar geen Warenwet, maar de aard van de artikelen brengt met zich mee dat zij snel in de winkel aanwezig dienen te zijn. Overigens worden bloemenwinkels in de regel tussen 08.30 uur en 10.30 uur bevoorraad omdat de artikelen direct vanuit de (ochtend-)veiling naar de winkel gereden worden. In incidentele gevallen (bijvoorbeeld weekenden, feestdagen) kan het mogelijk zijn dat door vertragingen (grote zendingen) de voertuigen niet binnen bevoorradingstijden aanwezig (of vertrokken) kunnen zijn.

6691-6692:

Het betreft bij warenhuizen grote complexe goederenstromen die in een groot aantal gevallen zelfs in eigen beheer zijn. Niet zelden zijn er daarnaast meerdere externe gespecialiseerde transporteurs die elk verschillende goederen aanleveren. Zowel in het eigen transport als onder de ingehuurde transporteurs kunnen zich "groene" en "grijze" artikelen bevinden.

6711-6713 : maaltijdverstrekkende bedrijven zonder bezorgdienst

6721-6725 : drankverstrekkende bedrijven

6741-6742 : hotels en pensions

Eigenlijk dient de horeca niet voor een ontheffing in aanmerking te komen. Het probleem is echter dat ook zij verswaren bevoorraad krijgen. In dat geval moeten zij feitelijk behandeld worden als ware het levensmiddelenzaken. Ook hier geldt namelijk het toezicht van de Warenwet.

811-812 : (spaar-)banken, wisselkantoren, girodiensten e.d.

Het betreft waardetransporten die om veiligheidsredenen op wisselende tijdstippen dienen plaats te vinden.

Inwerkingtreding en citeertitel

 • -

  Dit besluit treedt in werking op 1 april 2010.

 • -

  Het besluit kan worden aangehaald als: “lijsten als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregel ontheffingen berijden voetgangersgebied binnenstad Hoorn 2010”.

 • -

  Te bepalen dat dit besluit wordt bekendgemaakt door:

 • ·

  opname in het Gemeenteblad

 • ·

  vervolgens ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur.