Regeling vervallen per 01-01-2015

Verordening categoriale bijzondere bijstand schoolgaande kinderen Goeree-Overflakkee

Geldend van 27-02-2013 t/m 31-12-2014 met terugwerkende kracht vanaf 02-01-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening categoriale bijzondere bijstand schoolgaande kinderen Goeree-Overflakkee
Citeertitel Verordening categoriale bijzondere bijstand schoolgaande kinderen Goeree-Overflakkee
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Wet werk en bijstand, art. 8, eerste lid, onderdeel g en art. 35

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2013 02-01-2013 01-01-2015 nieuwe regeling

24-01-2013

Groot Goeree-Overflakkee, 26-02-2013

Z-13-01583/630