Regeling vervallen per 23-06-2015

Verordening Startersleningen 2013

Geldend van 15-05-2013 t/m 22-06-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Spijkenisse
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Startersleningen 2013
Citeertitel Verordening Startersleningen 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-2013 23-06-2015 nieuwe regeling

24-04-2013

Weekblad Spijkenisse, 14-05-2013

13.R.00070