Regeling vervallen per 04-03-2014

Algemene plaatselijke verordening

Geldend van 15-03-2014 t/m 03-03-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Dalfsen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 124
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels voor het bekendmaken van evenementen of andere commerciële activiteiten in de displays

Beleidsregels Inzamelen Geld en Goederen

Beleidsregels Evenementen

Beleidsregels vent- en standplaatsvergunningen

Beleidsregels tijdelijke verwijsborden

Beleidsregels voor het aanbrengen van spandoeken met ideële reclame

Nadere regels seksinrichtingen

Beleidsregels uitstallingen en terrassen

Beleidsregels ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

Gebiedsaanwijzing alcoholverbod

Aanwijzing meldingsplichtige evenementen als bedoeld in artikel 2:25 Apv Dalfsen lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2014 04-03-2014 3e wijziging

16-12-2013

KernPUNTEN, 23-12-2013

Gemeenteblad 19-12-2013, nr. 4436

19-11-2013, nummer 135
04-03-2014 16-01-2016 4e wijziging

17-02-2014

Gemeenteblad 24-02-2014, nr. 9360

(KernPUNTEN, 05-03-2014)

24-12-2013, nummer 156
18-04-2013 15-03-2014 2e wijziging

17-12-2012

KernPUNTEN, 17-04-2013

12-11-2012, nummer 114
01-03-2013 18-04-2013 1e wijziging

25-02-2013

KernPUNTEN, 06-03-2013

20-01-2013, nummer 8
15-06-2011 01-03-2013 Nieuwe regeling

30-05-2011

KernPUNTEN, 07-06-2011

13-03-2011, nummer 161