Regeling vervallen per 10-11-2023

Notitie Verblijfsruimten voor toeristen

Geldend van 16-05-2013 t/m 09-11-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Notitie Verblijfsruimten voor toeristen
Citeertitel Notitie Verblijfsruimten voor toeristen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp 822 overige volkshuisvesting
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wabo, art. 2.10 lid 1 onder c
  2. Awb, titel 4.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2013 10-11-2023 nieuwe regeling

09-04-2013

Gemeenteblad 2013-18a

2012 12.31818