Verordening participatie schoolgaande kinderen WWB 2012 gemeente Winsum

Geldend van 01-04-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Winsum
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening participatie schoolgaande kinderen WWB 2012 gemeente Winsum
Citeertitel Verordening participatie schoolgaande kinderen WWB 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet werk en bijstand, art. 8
  2. Wet werk en bijstand, art. 35

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2012 01-01-2012 Nieuwe regeling

10-04-2012

De Wiekslag, 30-04-2013

Onbekend