bezoldigingsverordening gemeente Boekel 2005

Geldend van 03-08-2010 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2006

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling bezoldigingsverordening gemeente Boekel 2005
Citeertitel Bezoldigingsverordening gemeente Boekel 2005
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Boekel, artikel 3:1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2010 01-01-2006 Nieuwe regeling

01-11-2005

Weekblad Boekel & Venhorst, 03-08-2010

PD/000719