verordening gunning groenonderhoudswerkzaamheden, schoonmaak en overige (facilitaire) diensten

Geldend van 11-12-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling verordening gunning groenonderhoudswerkzaamheden, schoonmaak en overige (facilitaire) diensten
Citeertitel verordening gunning groenonderhoudswerkzaamheden & schoonmaak en overige (facilitaire) diensten
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 149
  2. Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, artikel 17

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2008 Nieuwe regeling

02-10-2008

Weekblad Boekel & Venhorst, 02-12-2008

PD/000912