Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregels Sport gemeente IJsselstein 2013

Geldend van 25-04-2013 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie IJsselstein
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Sport gemeente IJsselstein 2013
Citeertitel Beleidsregels Sport gemeente IJsselstein 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 4:81 Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2013 01-01-2024 nieuwe regeling

09-04-2013

Zenderstreeknieuws, 24-04-2013

2013/06253