Beleidsregels Sport gemeente IJsselstein 2013

Geldend van 25-04-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie IJsselstein
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Sport gemeente IJsselstein 2013
Citeertitel Beleidsregels Sport gemeente IJsselstein 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 4:81 Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2013 nieuwe regeling

09-04-2013

Gemeenteblad 2013, 10

2013/06253