Instructie Controller

Geldend van 17-03-2005 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Instructie Controller
Citeertitel ''Instructie Controller''
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Geen.
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland art. 25, lid 2, onder c

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-2005 Onbekend

16-03-2005

Website Holland Rijnland

05/ 0052