Verordening elektronische bekendmaking waterschap Aa en Maas 2013

Geldend van 14-12-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Aa en Maas
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Verordening elektronische bekendmaking waterschap Aa en Maas 2013
Citeertitel Verordening elektronische bekendmaking waterschap Aa en Maas 2013
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:12 lid 1
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14 lid 2
  3. Algemene wet bestuursrecht, art. 3:42 lid 2
  4. Waterschapswet, art. 56
  5. Waterschapswet, art. 73
  6. Waterschapswet, art. 78 lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt artikel 5 van de Inspraakverordening waterschap Aa en Maas 2012.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2016 Art. 2 lid 2 en art. 3 lid 1

26-09-2016

Waterschapsblad 1472, 13-12-2016

Geen.
01-01-2013 14-12-2016 Nieuwe regeling

14-12-2012

Waterschapsblad 35, 21-12-2012

Onbekend