Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlem houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid (Algemene plaatselijke verordening gemeente Haarlem)

Geldend van 29-01-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Haarlem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlem houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid (Algemene plaatselijke verordening gemeente Haarlem)
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Haarlem
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid, bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-2021 20-10-2020 artikel 2:11

26-11-2020

gmb-2021-26376

2020/787040
23-12-2020 29-01-2021 artikel 2:73A, toelichting

17-12-2020

gmb-2020-342579

Onbekend.
14-02-2020 01-01-2020 23-12-2020 Artikel 2:8

19-12-2019

gmb-2020-38681

2019/748358
19-12-2019 14-02-2020 Artt. 2:31, 2:49b, 2:50a, 2:74a, 4:9b, 6:1

21-11-2019

gmb-2019-308160

2019/395232
29-11-2019 19-12-2019 Hoofstuk 3

19-09-2019

gmb-2019-289277

2019/356557
01-06-2019 29-11-2019 Wijziging artt. 2:14, 2:64 en 6:1

18-04-2019

gmb-2019-114860

2019/133297
02-08-2018 01-04-2018 01-06-2019 Wijziging artikel 2:77 lid 1

15-02-2018

gmb-2018-166938

2017/478071
01-04-2018 02-08-2018 Wijziging regeling en toelichting.

15-02-2018

gmb-2018-74104

2017/478071
01-10-2016 01-04-2018 Wijzging art. 2:10, toelichting

22-09-2016

gmb-2016-134840

2016/119221
01-03-2015 01-10-2016 toelichting

12-02-2015

Gemeenteblad 18 februari 2015

2014/428409
19-02-2015 28-02-2015 toelichting

12-02-2015

Gemeenteblad 18 februari 2015

2014/428409
12-07-2013 01-07-2013 19-02-2015 toelichting

04-07-2013

Stadskrant Haarlem 11 juli 2013

2013/244352
01-07-2013 11-07-2013 Nieuwe regeling

16-05-2013

Stadskrant Haarlem 23 mei 2013

2013/105466