Algemene plaatselijke verordening gemeente Haarlem

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Haarlem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening gemeente Haarlem
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Haarlem
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art 149
 2. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 5. artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet
 6. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 7. artikel 2.21, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 8. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 9. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 10. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 11. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 2:10, 2:11, 2:12, 2:21, 2:23, 2:28c, 2:32c, 2:39, 2:40f, 2:60, 2:71, 2:78, 3:7, 4:6, 4:13, 4:17, 4:18, 5:5, 5:6, 5:18, 5:20, 5:23, 5:24, 5:28, 5:30, 5:34, toelichting

20-04-2023

gmb-2023-535899

Onbekend.
31-12-2023 01-01-2024 artikel 4:1, 4:5

20-04-2023

gmb-2023-529002

Onbekend.
08-12-2023 31-12-2023 artikel 2:10, 2:24, 2:25, 2:28, 2:29, 2:47a, 2:58

19-10-2023

gmb-2023-521232

2023/740788
05-07-2023 08-12-2023 artikel 2:11

11-04-2023

gmb-2023-360603

2022/1366510
07-02-2023 05-07-2023 artikel 2:29b

26-01-2023

gmb-2023-47292

2022/1689357
11-10-2022 07-02-2023 afdeling 3A, artikel 1:6, 1:9, 2:1, 2:10, 2:11, 2:24, 2:27, 2:28, 2:28f, 2:31, 2:32a, 2:34c, 2:42, 2:48, 2:49a, 2:49b, 2:50a, 2:50b, 2:75a, 3:7, 4:3, 5:16a, 5:16b, 5:17

22-09-2022

gmb-2022-447331

2022/757261
05-10-2021 11-10-2022 artikel 2:49b, 2:73, 2:75, 2:78, 5:38

23-09-2021

gmb-2021-343550

2020/787040
29-01-2021 20-10-2020 05-10-2021 artikel 2:11

26-11-2020

gmb-2021-26376

2020/787040
23-12-2020 29-01-2021 artikel 2:73A, toelichting

17-12-2020

gmb-2020-342579

Onbekend.
14-02-2020 01-01-2020 23-12-2020 Artikel 2:8

19-12-2019

gmb-2020-38681

2019/748358
19-12-2019 14-02-2020 Artt. 2:31, 2:49b, 2:50a, 2:74a, 4:9b, 6:1

21-11-2019

gmb-2019-308160

2019/395232
29-11-2019 19-12-2019 Hoofstuk 3

19-09-2019

gmb-2019-289277

2019/356557
01-06-2019 29-11-2019 Wijziging artt. 2:14, 2:64 en 6:1

18-04-2019

gmb-2019-114860

2019/133297
02-08-2018 01-04-2018 01-06-2019 Wijziging artikel 2:77 lid 1

15-02-2018

gmb-2018-166938

2017/478071
01-04-2018 02-08-2018 Wijziging regeling en toelichting.

15-02-2018

gmb-2018-74104

2017/478071
01-10-2016 01-04-2018 Wijzging art. 2:10, toelichting

22-09-2016

gmb-2016-134840

2016/119221
01-03-2015 01-10-2016 toelichting

12-02-2015

Gemeenteblad 18 februari 2015

2014/428409
19-02-2015 28-02-2015 toelichting

12-02-2015

Gemeenteblad 18 februari 2015

2014/428409
12-07-2013 01-07-2013 19-02-2015 toelichting

04-07-2013

Stadskrant Haarlem 11 juli 2013

2013/244352
01-07-2013 11-07-2013 Nieuwe regeling

16-05-2013

Stadskrant Haarlem 23 mei 2013

2013/105466