Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Geldend van 08-03-2001 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Citeertitel Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikelen 147 en 149a

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-2001 Nieuwe regeling

08-02-2001

Weekblad Boekel & Venhorst, 28-02-2001

PD/000673