Algemene plaatselijke verordening (APV) Zaanstad 2013

Geldend van 21-07-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Zaanstad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening (APV) Zaanstad 2013
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening (APV)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp algemene plaatselijke verordening (APV)
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Zie bijlage 1.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2022 01-07-2022 Gewijzigde regeling: technische en inhoudelijke wijzigingen

14-07-2022

gmb-2022-331663

2022/10842
01-01-2022 21-07-2022 Gewijzigde regeling

25-11-2021

gmb-2021-435597

Onbekend.
01-08-2021 01-01-2022 Gewijzigde regeling ivm nieuw beleid prostitutie en seksbranche

08-07-2021

gmb-2021-235838

2021/10209
15-07-2021 01-08-2021 Wijziging artikel 4.7 n.a.v. nieuwe Afvalstoffenverordening

25-03-2021

gmb-2021-228921

2020/30562
28-12-2020 15-07-2021 wijziging

17-12-2020

gmb-2020-347237

2020/23628
11-07-2020 01-07-2020 28-12-2020 Wijziging artikel 2:25

02-07-2020

gmb-2020-176964

2020/12231
05-05-2020 01-05-2020 11-07-2020 Gewijzigde regeling

23-04-2020

gmb-2020-113388

2020/4021
01-01-2020 05-05-2020 Wijzigingsverordening n.a.v. invoering Verordening fysieke leefomgeving

12-12-2019

gmb-2019-314593

2019/8821
31-10-2019 01-01-2020 Gewijzigde regeling

17-10-2019

gmb-2019-262459

2019/16794
26-07-2019 31-10-2019 Geactualiseerde regeling

11-07-2019

gmb-2019-185881

2019/8430
01-01-2019 26-07-2019 Verordening 2019 tot wijziging van de APV. De volgende artikelen zijn gewijzigd: 1:5, 1:7, 2:14, 2:24, 2:25, 2:27, 2:57, 2:28, 2:30, 2:33, 2:59, 2:59a, 2:78, 2:79, 4:11, 5:10

06-12-2018

gmb-2018-275749

2018/32835
03-03-2018 01-03-2018 01-01-2019 Wijzigingen uit wijzigingsverordening 2018 geconsolideerd: art. 2:9,2:10a,2:28b,4:10,4:11,5:5, 5:25a,5:30a

15-02-2018

Gemeenteblad 2018, nr. 44762

2017/55698
01-09-2017 01-03-2018 correctie art. 4.3.6 uit wijzigingsverordening 2015 verwerkt (de wijzigingsverordening 2015 was op dit punt niet goed verwerkt) + wijzigingen uit wijzigingsverordening 2017 verwerkt (art. 1.3, 1.6, 1.8, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.33, 2.58, 2.72, 2.77, 4.2, 4.10, 4.11, 5.8)

20-07-2017

Gemeenteblad 2017, nr. 141983

2017/26277
01-08-2016 01-09-2017 wijzigingsverordening: artt. 2:10, 2:11, 2:12, 2: 25, 2:51, 2:52, 2:65, 2:76, 4:1a, 4:3, 4:6a, 4:9a, 4:11, 5:12, 5:17, 5:25, 5:39, 5:42a, 5:56.

30-06-2016

Gemeenteblad 2016, nummer 93900

2016/43646
05-12-2015 01-12-2015 01-08-2016 wijzigingsverordening: artt. 2:29, 5:13, 5:9

26-11-2015

Gemeenteblad 2015, nummer 116164

2015/215165
01-08-2015 01-12-2015 wijzigingingsverordening; artt. 2:9, 2:10, 2:14, 2:16, 2:18, 2:27, 2:28, 2:28a, 2:32, 2:33, 2:35, 2:36, 2:46, 2:62, 2:78-2:85, 4:3, 4:6, 4:11, 5:4, 5:13, 5:16, 5:17, 5:18, 5:19, 5:20, 5:50, 5:33, 5:43a, 5:57, 5:58, 5:59

02-07-2015

Gemeenteblad 64850

2015/65973
01-08-2014 01-08-2015 wijzigingingsverordening artikel 2:10; 2:24; 2:27; 2:28; 2:28a; 2:32; 2:48; 2:51; 2:67; 2:68; 4:10; 4:11; 5:5; 5:12; 5:14; 5:18;; 5:20; 5:43a; 6:2

26-06-2014

Gemeenteblad 2014, 43127

2014/138643
10-12-2013 01-08-2014 wijziging afdeling 8a, paracommerciële rechtspersonen

28-11-2013

Gemeenteblad 2013, nummer 52

2013/283772
24-10-2013 10-12-2013 aanvulling artikel 5:12 fietsparkeren

17-10-2013

Gemeenteblad 2013, nummer 30

2013/249759
27-07-2013 01-11-2013 algehele revisie en aanvulling

04-07-2013

Gemeenteblad 2013, nummer 27

2013/121116, 2013/140790