Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het toekennen van erepenningen der gemeente Gouda

Geldend van 26-02-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het toekennen van erepenningen der gemeente Gouda

burgemeester en wethouders van gouda

Reglement betreffende het toekennen van erepenningen der gemeente Gouda.

artikel 1

Ingesteld wordt een erepenning der gemeente Gouda. Voordracht kan door een ieder geschieden.

artikel 2
 • 1. De erepenning der gemeente Gouda wordt in verguld zilver, zilver en brons geslagen en heeft een middellijn van 60 mm.

 • 2. Hij wordt vervaardigd als legmedaille, vertoont aan de voorzijde het wapen der gemeente met kroon, schildhouders, doornenkrans en wapenspreuk, één en ander aangebracht op een grond van eikebladeren waaronder de woorden "Gemeente Gouda"; hij draagt aan de achterzijde een toepasselijke inscriptie, binnen als randversiering een doornenkrans.

artikel 3

De erepenning wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend:

 • a.

  als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen die zich jegens de gemeente Gouda in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt;

 • b.

  voor grote aansprekende verdiensten op enigerlei gebied die een bijdrage leveren aan de Goudse gemeenschap en/of voor het ontplooien van initiatieven die van grote en langdurige of blijvende betekenis zijn voor de Goudse samenleving.

artikel 4

De toekenning van erepenningen geschiedt door burgemeester en wethouders.

 • a.

  De erepenning in brons wordt toegekend aan personen of organisaties voor grote actuele verdiensten zoals beschreven in artikel 3b.

 • b.

  De erepenning in zilver wordt toegekend aan personen voor grote en algemeen erkende verdiensten zoals beschreven in artikel 3b en waarvoor hij/zij bekend is bij de Goudse bevolking. De ontvanger van de zilveren erepenning wordt tevens benoemd tot ereburger van de stad Gouda.

 • c.

  De erepenning in verguld zilver wordt toegekend aan personen voor zeer grote en algemeen erkende verdiensten zoals beschreven in artikel 3b en waarvoor hij/zij bekendheid geniet tot ver buiten de gemeentegrens. De ontvanger van de verguld zilveren erepenning wordt tevens benoemd tot ereburger van de stad Gouda.

artikel 5

Bij uitreiking aan een persoon wordt mede uitgereikt een draagmedaille in hetzelfde metaal als de erepenning met een middellijn van vijftien mm, houdende het wapen met wapenspreuk en de naam van de gemeente en aan een lint vijftien mm breed in drie verticale banen in de kleuren rood, wit en rood.

artikel 6

Van elke toekenning van een erepenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een register volgens een door hen vastgesteld model. Daarbij worden de bijzonderheden welke tot de toekenning hebben geleid, mede vermeld.

artikel 7

it reglement treedt in werking op heden.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Gouda op 10 mei 1949.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

, voorzitter

, secretaris

In werking getreden op 10 mei 1949.

1e wijziging:

 • -

  raadsbesluit van 3 augustus 1971

 • -

  in werking getreden op 3 augustus 1971

2e wijziging:

 • -

  raadsbesluit van 20 juni 1972

 • -

  in werking getreden op 20 juni 1972