Beleidsregels behorende bij de verordening leerlingenvervoer gemeente Middelburg

Geldend van 11-04-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels behorende bij de verordening leerlingenvervoer gemeente Middelburg
Citeertitel Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Middelburg
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2013 Nieuwe regeling

02-04-2013

De Faam, 10-04-2013

Zaaknummer 60950