Regeling vervallen per 03-07-2015

Besluit van het dagelijks bestuur en van de voorzitter, alsmede van de colleges en de burgemeesters van Dinkelland en Tubbergen d.d. 26 maart 2013, nr. 5, tot vaststelling van het Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.

Geldend van 01-04-2013 t/m 02-07-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur en van de voorzitter, alsmede van de colleges en de burgemeesters van Dinkelland en Tubbergen d.d. 26 maart 2013, nr. 5, tot vaststelling van het Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.
Citeertitel Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artt. 59a en 171
  2. Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Tubbergen-Dinkelland, art. 6
  3. Algemene wet bestuursrecht, titel 10.1
  4. Organisatieregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2013 03-07-2015 Nieuwe regeling

26-03-2013

Publicatieblad 2013, 16

Onbekend