Beleidsnota plattelandswoningen

Geldend van 20-10-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijchen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsnota plattelandswoningen
Citeertitel Beleidsnota plattelandswoningen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2015 Wijziging

01-10-2015

gmb-2015-96982

15 RZ 081
04-04-2013 20-10-2015 nieuwe regeling

21-03-2013

Wegwijs, 03-04-2013

0000