Regeling vervallen per 04-03-2022

Participatie- en inspraakverordening gemeente Amstelveen 2013

Geldend van 25-03-2013 t/m 03-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Amstelveen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Participatie- en inspraakverordening gemeente Amstelveen 2013
Citeertitel Participatie- en inspraakverordening gemeente Amstelveen 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 150
  2. Algemene wet bestuursrecht, afd. 3.4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Participatie- en inspraakverordening gemeente Amstelveen 2006.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2013 04-03-2022 Nieuwe regeling

13-03-2013

elektronisch gemeenteblad d.d. 22-03-2013

13-06