Peilbesluit Neder-Betuwe

Geldend van 05-07-2012 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Neder-Betuwe

Besluit

Artikel 1. Gebied

Het gebied waar dit peilbesluit betrekking op heeft, ligt in de provincie Gelderland binnen het grondgebied van de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Tiel en is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart. Op deze kaart zijn de coderingen van de peilgebieden aangegeven.

Artikel 2. Peilen

De te handhaven waterpeilen in de volgende peilgebieden zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

tabel

CODE PEILGEBIED

ZOMERPEIL

(in m t.o.v. NAP)

WINTERPEIL

(in m t.o.v. NAP)

NDB001

2,25

2,00

NDB002

2,60

2,30

NDB003

3,05

2,85

NDB004

1,90

1,70

NDB005

2,35

2,15

NDB006

2,15

1,95

NDB007

2,35

2,15

NDB008

2,40

2,20

NDB009

2,65

2,45

NDB010

2,40

2,20

NDB011

2,05

1,85

NDB012

2,05

1,85

NDB013

1,95

1,75

NDB014

2,35

2,20

NDB015

2,45

2,20

NDB016

2,75

2,55

NDB017

1,95

1,75

NDB018

2,10

1,90

NDB019

2,45

2,30

NDB020

2,85

2,65

NDB021

2,80

2,60

NDB022

3,25

3,05

NDB023

3,25

3,05

NDB024

3,15

2,95

NDB025

3,15

2,95

NDB026

2,70

2,50

NDB027

2,35

2,15

NDB028

3,05

2,85

NDB031

2,95

2,75

NDB032

3,40

3,10

NDB033

3,15

2,95

NDB034

3,45

3,10

NDB035

3,35

3,10

NDB036

2,85

2,65

NDB037

2,45

2,25

NDB038

2,65

2,45

NDB040

2,80

2,60

NDB041

2,55

2,35

NDB042

2,80

2,60

NDB043

3,10

2,90

NDB044

3,55

3,30

NDB045

4,05

3,80

NDB046

4,40

4,25

NDB047

4,10

3,90

NDB048

3,25

3,05

NDB049

3,75

3,55

NDB050

3,55

3,35

NDB051

3,35

3,15

NDB052

3,65

3,45

NDB053

3,45

3,25

NDB054

3,15

2,95

NDB055

3,15

2,95

NDB056

3,90

3,70

NDB057

3,55

3,35

NDB058

3,75

3,55

NDB059

3,50

3,30

NDB060

3,55

3,35

NDB061

3,45

3,25

NDB062

4,05

3,85

NDB063

4,45

4,25

NDB064

4,50

4,30

NDB065

4,75

4,55

NDB066

5,10

4,90

NDB067

4,95

4,80

NDB068

4,45

4,25

NDB069

4,75

4,55

NDB070

3,90

3,70

NDB072

4,90

4,70

NDB073

4,45

4,25

NDB075

4,20

4,00

NDB076

4,10

3,90

NDB078

4,40

4,20

NDB079

3,70

3,50

NDB080

4,60

4,40

NDB081

5,25

5,05

NDB082

4,75

4,55

NDB083

5,30

4,95

NDB084

5,80

5,50

NDB085

6,25

6,05

NDB086

6,05

5,85

NDB087

6,05

5,85

NDB088

5,70

5,50

NDB089

5,80

5,60

NDB091

5,65

5,45

NDB092

5,45

5,25

NDB093

5,75

5,55

NDB094

5,95

5,75

NDB095

5,95

5,75

NDB096

6,40

6,20

NDB097

5,75

5,55

NDB098

5,95

5,70

NDB099

5,55

5,35

NDB100

5,45

5,35

NDB101

5,45

5,25

NDB102

5,15

4,95

NDB103

5,35

5,15

NDB104

5,10

4,90

NDB105

4,95

4,80

NDB107

5,05

4,85

NDB108

5,20

5,00

NDB109

5,40

5,20

NDB110

5,35

5,15

NDB111

5,35

5,15

NDB112

5,05

4,85

NDB114

5,25

5,00

NDB115

4,75

4,55

NDB116

4,40

4,20

NDB117

4,05

3,85

NDB118

5,15

4,95

NDB119

5,05

4,85

NDB120

4,65

4,40

NDB121

4,25

4,05

NDB122

4,10

3,90

NDB123

4,05

4,05

NDB124

4,25

4,05

NDB125

4,25

4,05

NDB130

2,80

2,60

NDB131

3,45

3,10

NDB132

3,00

2,80

NDB133

3,75

3,55

NDB134

3,75

3,55

NDB135

3,90

3,70

NDB136

4,25

4,05

NDB137

-

-

NDB138

5,25

5,15

NDB139

5,05

4,85

NDB140

5,00

5,00

Artikel 3. Toelichting

De bijgevoegde toelichting op het peilbesluit ‘Toelichting op het GGOR/peilbesluit Neder-Betuwe' van 25 juni 2012 (kenmerk TL217-2/marr2/042) bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Deze toelichting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

Artikel 4. Zomer- en winterpeil

De omschakeling van zomer- naar winterpeil zal plaatsvinden vanaf 15 oktober tot 1 november.

De omschakeling van winter- naar zomerpeil zal plaatsvinden vanaf 15 maart tot 1 april.

Artikel 5. Instellen van peilen

De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.

Artikel 6. Intrekken

Het peilbesluit Neder-Betuwe, vastgesteld op 6 juli 2001 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van provincie Gelderland bij besluit van 21 december 2001, met kenmerk MW2001.29641, wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

Artikel 8. Citeertitel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: Peilbesluit Neder-Betuwe.

Bijlagen

Toelichting GGOR - peilbesluit Neder-betuwe inclusief beschrijving GGOR Neder-Betuwe

bijlage I Gebiedskenmerken

bijlage II AGOR

bijlage III voorstel_en_controle_peilbeheerders

bijlage IV peilgebieden_zonder_aanpassingsmogelijkheid

bijlage V GGOR

bijlage VI omnummeringstabel_en_factsheets

bijlage VII peilgebieden_aangepast_in_peilvoorstel_a3

bijlage VIII peilvoorstel_a0

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 04-07-2012