Vergoeding van schade bij waterberging

Geldend van 28-03-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap De Dommel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Vergoeding van schade bij waterberging
Citeertitel Vergoeding van schade bij waterberging
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp milieu – water
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterwet, art. 7:14

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2012 nieuwe regeling

06-03-2012

Waterschapsblad, 27-03-2012

I10417