Regeling vervallen per 24-08-2011

Algemene inkoopvoorwaarden waterschap Noorderzijlvest 2010

Geldend van 24-08-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Noorderzijlvest
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Algemene inkoopvoorwaarden waterschap Noorderzijlvest 2010
Citeertitel Algemene inkoopvoorwaarden voor Leveringen
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-2011 24-08-2011 nieuwe regeling

24-08-2011

Geen

Geen
24-08-2011 24-08-2011 nieuwe regeling

24-08-2011

Geen

Geen
24-08-2011 nieuwe regeling

24-08-2011

Geen

Geen