Regeling vervallen per 01-01-2013

Gemeenschappelijke Regeling AQUON 2011

Geldend van 01-07-2011 t/m 31-12-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rivierenland
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke Regeling AQUON 2011
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuur – waterschappen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2016-4368

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 50 lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1) Een kopie van het Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 30-03-2011 is als bijlage opgenomen bij deze regeling (zie onder "bijlagen") en is ook te vinden op http://www.waterschaprivierenland.nl/actueel/waterschapsblad. 2) Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 22-3-2011 3) Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 30-03-2011 (week 13)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2011 01-01-2013 nieuwe regeling

22-03-2011

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 30-03-2011 (week 13)

201105574