Regeling vervallen per 15-03-2023

Inspraakverordening waterschap Noorderzijlvest 2009

Geldend van 25-11-2009 t/m 14-03-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Noorderzijlvest
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Inspraakverordening waterschap Noorderzijlvest 2009
Citeertitel Inspraakverordening waterschap Noorderzijlvest 2009
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, artikel 79

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze Inspraakverordening waterschap Noorderzijlvest 2009 volgt de tot dan toe geldende Inspraakverordening waterschap Noorderzijlvest 2000 op. Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2009 15-03-2023 nieuwe regeling

25-11-2009

Dagblad vh Noorden en Leeuwarder Courant

Onbekend.
25-11-2009 17-04-2015 nieuwe regeling

25-11-2009

Geen

Onbekend.