Retributieverordening Reigersbergsche Polder en Eerste Bathpolder (ged.)

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Scheldestromen
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Retributieverordening Reigersbergsche Polder en Eerste Bathpolder (ged.)
Citeertitel Retributieverordening Reigersbergsche Polder en Eerste Bathpolder (ged.)
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp financiën – belastingen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 115, lid 1, sub a

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 6-1-2011 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Provinciale Zeeuwse Courant, 14-01-2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Wijziging Retributieverordening Reigersbergsche Polder en Eerste Bathpolder

20-12-2023

wsb-2023-16424

2023022162
21-12-2022 01-01-2024 wijziging regeling

14-12-2022

wsb-2022-14045

2022024403
25-12-2021 21-12-2022 Wijziging regeling

18-11-2021

wsb-2021-15610

2021037675
18-12-2020 25-12-2021 wijziging tarief

10-12-2020

wsb-2020-14212

Onbekend.
05-06-2020 01-01-2020 18-12-2020 wijziging regeling

28-05-2020

wsb-2020-5966

Onbekend.
14-01-2011 01-01-2011 05-06-2020 nieuwe regeling

06-01-2011

Provinciale Zeeuwse Courant, 14-01-2011

201010546