Regeling vervallen per 26-09-2023

Beleidsregel baggerontvangstbijdrage 2010

Geldend van 28-11-2013 t/m 25-09-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rivierenland
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Beleidsregel baggerontvangstbijdrage 2010
Citeertitel Beleidsregel baggerontvangstbijdrage 2010
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp milieu – water
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterwet, art. 5.23

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-2013 26-09-2023 art. 3, lid 1 en de tabel in artikel 3 van de toelichting

26-04-2013

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 2013, 3511

201302463
29-10-2010 28-11-2013 nieuwe regeling

28-09-2010

Kontakt Alblasserwaard, 28-10-2010

201023743