Regeling vervallen per 01-01-2014

Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Rijn en IJssel 2009

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Rijn en IJssel 2009
Citeertitel Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Rijn en IJssel 2009
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financiën – belastingen
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 120
  2. Waterschapswet, art. 122

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling wordt vervangen door de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2014.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 01-01-2014 intrekking

05-11-2013

Waterschapsblad, 2013, 3705

Onbekend.
01-01-2010 01-01-2010 01-01-2014 nieuwe regeling

25-03-2010

Publicatieblad, 2009, 11

Onbekend.