Regeling vervallen per 14-12-2010

Calamiteitenplan

Geldend van 01-06-2008 t/m 13-12-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap van Rijnland
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Calamiteitenplan
Citeertitel Calamiteitenplan
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuur – waterschappen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterstaatswet 1900, ex art 69 lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 1-6-2008 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Witte weekblad

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2008 14-12-2010 nieuwe regeling

01-06-2008

Witte weekblad

08