Reglement van orde voor de vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Geldend van 18-02-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Reglement van orde voor de vergadering van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Citeertitel Reglement van orde van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuur – waterschappen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-60275

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit reglement vervangt het reglement van orde voor de vergadering van het algemeen bestuur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, vastgesteld bij besluit van 29 september 1999. Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 21-12-2011 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Wsb 2011/7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2015 artikel 6

18-02-2015

-

888179
26-03-2014 18-02-2015 artikel 8, 9, 10, 22

26-03-2014

Wsb 2014/2704

789043, 778790
21-12-2011 26-03-2014 artikel 28

21-12-2011

Wsb 2011/7

480341
28-01-2009 21-12-2011 nieuwe regeling

28-01-2009

Wsb 2009/02

09.BO/12