Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2007

Geldend van 04-08-2010 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2007

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2007
Citeertitel Verordening Brandweerrechten 2007
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-2010 01-01-2007 Nieuwe regeling

21-12-2006

Weekblad Boekel & Venhorst, 03-08-2010

PD/000728