Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Waterschap Rijn en IJssel

Geldend van 27-03-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Waterschap Rijn en IJssel
Citeertitel Verordening controle financieel beheer
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financiën – belastingen
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 109

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt ‘Verordening financieel beheer en controleverordening’, vastgesteld bij besluit van 21 december 2006.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-2009 nieuwe regeling

26-03-2009

Publicatieblad, 2009, 04

Onbekend.