Reglement van orde algemeen bestuur Waterschap Rijn en IJssel

Geldend van 27-03-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Reglement van orde algemeen bestuur Waterschap Rijn en IJssel
Citeertitel Reglement van orde AB WRIJ 2009
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuur – waterschappen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 78, lid 1
  2. Algemene wet bestuursrecht,

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement van orde algemeen bestuur Rijn en IJssel, vastgesteld bij besluit van 2 januari 1997.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-2009 nieuwe regeling

26-03-2009

Publicatieblad, 2009, 01

Onbekend.