Verordening Wet Kinderopvang gemeente Hattem

Geldend van 01-05-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hattem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Wet Kinderopvang gemeente Hattem
Citeertitel Verordening Wet Kinderopvang gemeente Hattem
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, art. 25
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2010 nieuwe regeling

01-11-2004

Dijkpoorter, 28-04-2010

Onbekend.