Mandaatverlening door de Ambtenaar belast met de heffing en invordering

Geldend van 18-06-2008 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-12-2007

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Aa en Maas
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Mandaatverlening door de Ambtenaar belast met de heffing en invordering
Citeertitel Mandaatverlening door de Ambtenaar belast met de heffing en invordering
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuur – waterschappen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet,

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vastgesteld door de ambtenaar belast met de heffing en invordering, Hoofd Fiscale Zaken Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 1-12-2007 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Brabants Dagblad, 18-06-2008 (Gebiedsdekkend)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2008 01-12-2007 nieuwe regeling

01-12-2007

Brabants Dagblad, 18-06-2008 (Gebiedsdekkend)

Besluit van ambtenaar belast met de heffing en invordering, het Hoofd Fiscale Zaken, 01-12-2007