Regeling vervallen per 06-11-2018

Reglement gemeentelijke Adviescommissie Beeldende Kunst

Geldend van 08-01-1999 t/m 05-11-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Hattem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement gemeentelijke Adviescommissie Beeldende Kunst
Citeertitel Reglement gemeentelijke Adviescommissie Beeldende Kunst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-1999 06-11-2018 Intrekken regeling.

05-01-1999

Homoet, 13-01-1999

Onbekend.