Aansluitverordening Rijn en IJssel

Geldend van 11-08-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Aansluitverordening Rijn en IJssel
Citeertitel Aansluitverordening Rijn en IJssel
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp milieu, bestuur en recht
Eigen onderwerp milieu – water
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet
  2. Wet verontreiniging oppervlaktewateren
  3. Wet milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-08-2015 art. 1, 2, 5, 14, toelichting

07-07-2015

Elektronisch Waterschapsblad, 03-08-2015

Onbekend.
01-05-1999 11-08-2015 nieuwe regeling

17-12-1998

Publicatieblad, 1999, 02

Onbekend.