Regeling vervallen per 01-01-2024

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008

Geldend van 04-08-2010 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
Citeertitel Procedureverordening voor advisering tegemoet-koming in planschade 2008
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening, artikel 6.7
  2. Besluit ruimtelijke ordening, artikel 6.1.3.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-2010 01-01-2024 Nieuwe regeling

19-02-2009

Weekblad Boekel & Venhorst, 03-08-2010

AB/001395 Z/004697