Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008

Geldend van 04-08-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
Citeertitel Procedureverordening voor advisering tegemoet-koming in planschade 2008
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening, artikel 6.7
  2. Besluit ruimtelijke ordening, artikel 6.1.3.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-2010 Nieuwe regeling

19-02-2009

Weekblad Boekel & Venhorst, 03-08-2010

AB/001395 Z/004697