Regeling vervallen per 12-08-2013

Verordening voor de rekenkamercommissie

Geldend van 12-08-2013 t/m 11-08-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening voor de rekenkamercommissie
Citeertitel Verordening voor de rekenkamercommissie
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financiën – belastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-08-2013 12-08-2013 intrekking

07-05-2013

Waterschapsblad, 2013, 1850

Onbekend.
07-07-2006 12-08-2013 nieuwe regeling

06-07-2006

Publicatieblad, 2006, 02

Onbekend.