Regeling vervallen per 11-07-2012

Inspraakverordening Rijn en IJssel 2006

Geldend van 11-07-2012 t/m 10-07-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Inspraakverordening Rijn en IJssel 2006
Citeertitel Inspraakverordening Rijn en IJssel 2006
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp recht – bezwaar en klachten
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 79

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling wordt vervangen door de Inspraakverordening Rijn en IJssel 2012.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2012 11-07-2012 intrekking

03-07-2012

Waterschapsblad, 10-07-2012

AB 03-07-2012
25-05-2006 11-07-2012 nieuwe regeling

11-05-2006

Publicatieblad, 2006, 01

Onbekend.