Regeling vervallen per 11-11-2014

Verordening ten behoeve van de behandeling van klachten van burgers over gedragingen van organen en personeel van het waterschap Rijn en IJssel 1999

Geldend van 11-11-2014 t/m 10-11-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening ten behoeve van de behandeling van klachten van burgers over gedragingen van organen en personeel van het waterschap Rijn en IJssel 1999
Citeertitel Verordening behandeling klachten Rijn en IJssel 1999
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp recht – bezwaar en klachten
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 9:2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling wordt vervangen door de Verordening behandeling klachten Rijn en IJssel 2014.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2014 11-11-2014 intrekking

04-11-2014

Waterschapsblad, 2014, 7509

Onbekend.
24-12-1999 01-07-1999 11-11-2014 nieuwe regeling

23-12-1999

Publicatieblad, 2000, 04

Onbekend.