Beleidsregel Gemeentelijk Antennebeleid 2012

Geldend van 28-03-2013 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Gemeentelijk Antennebeleid 2012

Corsaregistratienummer: 12.39582

 

De Raad van de gemeente Hoorn;

 

- gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

 

Betreft: vaststellen

 

 

Beleidsregel "Gemeentelijk Antennebeleid 2012"

Besluit de beleidsregel “Gemeentelijk Antennebeleid 2012” vast te stellen.

Gemeentelijk Antennebeleid 2012