Regeling vervallen per 27-10-2016

Gebiedsaanwijzing Paardenmarkt

Geldend van 28-02-2013 t/m 26-10-2016

Intitulé

Gebiedsaanwijzing Paardenmarkt

Gebiedsaanwijzing Paardenmarkt e.o

Op grond van de Beleidsregel Verblijfsontzeggingen Alkmaar 2013

De Burgemeester van de gemeente Alkmaar,

Het navolgende overwegend:

 • Dat de mogelijkheid tot het aanwijzen van een gebied waarbinnen verblijfsontzeggingen kunnen worden opgelegd, is vastgelegd in de Beleidsregel Verblijfsontzeggingen Alkmaar 2013;

 • Dat die Beleidsregel Verbiijfsontzeggingen Alkmaar 2013 is gebaseerd op artikel 2.1.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 • Dat die Beleidsregel Verbiijfsontzeggingen Alkmaar 2013 is vastgesteld op 26 februari 2013;

 • Dat de burgemeester niet overgaat tot aanwijzing van gebieden waarvoor een verblijfsontzegging kan gelden, of tot omschrijving van overtredingen die tot een verblijfsontzegging kunnen leiden, dan na overleg met de Officier van Justitie;

 • Dat in het Driehoeksoverleg van burgemeester, officier van Justitie en het afdelingshoofd van politie van het Basisteam Alkmaar-Duinstreek d.d. 8 februari 2013 een advies aan de burgemeester over toepassen van dit instrument in het gebied Paardenmarkt e.o. is gegeven;

Besluit:

Het gebied Paardenmarkt e.o. aan te wijzen als gebied waarbinnen het mogelijk is om verblijfsontzeggingen op te leggen. Het aangewezen gebied is gearceerd aangegeven op bijgevoegd kaartje en omvat de volgende straten, pleinen en/of plantsoenen:

 • Paardenmarkt

 • Minderbroederstraat

 • Paternosterstraat

 • Molenbuurt

 • Plantsoenen plaatselijk bekend als “Het Bolwerk”

 • Achter de Vest

 • Doelenkluft

 • Doelenstraat

 • Museumstraat

 • Dubbelebuurt

 • Canadaplein

 • Koningsweg tussen Doelenstraat en Minderbroederstraat.

Dit aanwijzingsbesluit ‘Paardenmarkt e.o.’ treedt in werking op de eerstvolgende dag na de bekendmaking in de Officiële Mededelingen van de gemeente.

Ondertekening

Alkmaar, 26 februari 2013
De burgemeester van Alkmaar,
P.M. Bruinooge

Centrum Paardenmarkt e.o.